Vajda János Öregdiákok Egyesülete Keszthely (Bemutatkozás)

Kezdőlap

Bemutatkozás

Vezetőség

Képcsarnokunk

Dugonics Díj

Dr.Máté László Díj

Virtuális múzeum

Tablóképek

Érettségi találkozók

Sajtóhírek

Kitüntetett tanárok

Emlékezünk

Tanévnyitók

Toronyóra zenéi

Közgyűlések Videók Volt tanáraink Tanévzárók

 

 

 

Az Egyesület bemutatása

1994. február 24-én 37 diáktársunk alapította meg Egyesületünket, amelynek mára kb. 540 tagja van. Kezdetben csak azok lehettek a tagjaink akik a Vajda János Gimnáziumban végeztek, de mivel egyre több igény mutatkozott arra, hogy olyanok is a tagjaink sorába kívántak lépni akik nem a Gimnáziumunkban folytatták a középiskolai tanulmányaikat, így néhány éve az alapszabályunkat módosítottuk, és jelenleg már bárki a tagjaink közé léphet aki egyetért Egyesületünk céljaival-

Mik is ezek a célok? A Gimnázium hírnevének megőrzése és javítása, az átlagosnál jobb képességű és szorgalmú diákok tehetséggondozása, szükség esetén anyagi támogatása, a kimagasló tanulmányi vagy versenyeredményeket elérő tanulók jutalmazása, művészeti csoportok és kiváló sportolók támogatása, a Gimnázium technikai felszereltségének javítása, a több éven keresztül kiemelkedő munkát végző tanárok erkölcsi, anyagi elismerése.

 

Milyen eredményeket sikerült eddig elérnünk? Csak néhányat említünk közülük:

 

 • Emléktáblát helyeztünk el iskolánk falán „ŐRIZZÜK ÉS ŐRIZZÉTEK ISKOLÁNK,    TANÁRAINK ÉS DIÁKTÁRSAINK EMLÉKÉT” felirattal.

 • Részt vállaltunk az iskola névadója VAJDA JÁNOS mellszobrának elkészíttetésében.

 •  Segítettük a hős Premontrei Tanárok emléktáblájának elhelyezését.

 • A Gimnáziumnak ISKOLA-ZÁSZLÓ-t adományoztunk azzal a céllal, hogy a mai diákság minél jobban kötődjék az alma materhez.

 • Segítettük és támogattuk a jó tanuló, de hátrányos helyzetű diákokat. Az elmúlt 17 évben több mint 100 diák kapott tőlünk szociális ösztöndíjat. Az évek során Egyesületünk által adott ösztöndíj összege közel 5.000.000,-Ft.

 • 5 évig összesen 300.000,-Ft-ot áldoztunk egy tankönyvkölcsönző könyvtár működtetésére, amit azonban az évenként változó tankönyvek miatt meg kellett szüntetni. Bevezettük ugyanakkor az egyszeri tankönyvvásárlási segélyt, amelynek összege 30-50.000,-Ft évente.

 • Rendszeresen jutalmazzuk a kiváló tanulmányi és sport eredményeket elérő diákokat. A ballagási ünnepségeken 2 ballagó diák 10-10.000, 2 diák 5-5.000,-Ft jutalmat kap egy elismerő oklevél kíséretében. Az évzárókon 4 tanulót tüntetünk ki elismerő oklevéllel, és 5-5.000,-Ft-tal. Ez 17 év alatt kb.800.000,-Ft jutalompénzt jelentett.

 • Több alkalommal 30.000-60.000,-Ft összeggel támogattuk az énekkart, a tánckart és a sportkört.

 • A Helikoni Ünnepségek alkalmából 4 fellépő személyt vagy csoportot különdíjjal jutalmazunk.

 • A Gimnázium Környezetvédelmi Szakkörének a Dubai, valamint a Skóciai Környezetvédelmi Világkongresszusokon történő részvételét 100-100.000,-Ft-tal támogattuk.

 • A Gimnáziumot is támogattuk többszázezer forinttal. Egyrészt az évkönyvek költségeinek részbeni átvállalásával, másrészt az aulában elhelyezett csillár megvásárlásával és az épület külső megvilágításának költségeivel. Egyesületünk 75.000,-Ft-os anyagi hozzájárulásával került továbbá felállításra a Gimnáziumunkban található Vajda Emlékfal.

 • 2010-ben az egyesületi tagok adományaiból helyreállítottuk a gimnázium toronyóráját, amely városunk egyik ékköve lett. 

 • 2011-ben alapítottuk a „Dugonics József” díjat, amelyet a ballagó diákok titkos szavazatai alapján a „4 év Legnépszerűbb Tanára” kap.

 •  Ebben az évben avattuk  fel A TORONYÓRA MEGVALÓSÍTÁSÁT  TÁMOGATÓK emléktábláját.

 • 2012. március 2-án  a Gimnázium épülete fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából emléktáblát avattunk az épületet tervező Schadl János építész-tanár tiszteletére.

 • 2012-ben alapítottuk a "Dr. Máté László Díjat", amelyben kétévente azon személyek részesülhetnek, akik az Egyesületünket hosszabb ideje anyagilag, vagy személyes munkájukkal támogatják.

 • 2013 március 2-án áthelyeztük Batsányi János emléktábláját eredeti iskolája homlokzatára (Keszthely Kossuth L. u  45 sz. a volt "vörös iskola"- Az akkor ott működő 3 osztályos gimnázium épületének homlokzatára, az épület a homlokzat festésről kapta a nevét)

 •  2013. június 1-én Egyesületünk emléktáblát avatott Deák Ferenc tiszteletére, születésének 210. évfordulóján

 • 2014. január 4-én  egy 400 literes akváriumot és egy faliórát adományoztunk a gimnáziumnak.  

 • 2014. június 7-én a gimnáziumban tanári konyhát és étkezőt alakítottunk ki. (II. emelet 17-es terem)

 • 2015. március 13-án a gimnázium Dr. Bánk Endre Természettudományi Laboratóriumának átadásakor (Deák F. u.),  a laboratórium, valamint kialakított fizika, kémia, biológia laborok névadóiról   ( Dr. Felletár Emil, Dr. Vértes Attila, Dr. Horváth József) ismertető táblákat helyeztünk el az épületben. A névadók mindegyike a Keszthelyi Gimnázium diákja volt.  

 • 2015. június 06-án a gimnázium I. emelet 15-ös termét Dr. Nagy Zsigmondné tanárnőről neveztük el

 • 2016. június 04-én megnyitottuk a Premontrei Herbárium állandó kiállítást a Gimnázium első emeleti folyosóján.

 • 2016. június 25-én Egyesületünk aktívan és nagy sikerrel vett részt a "Múzeumok Éjszakája" rendezvénysorozatot.

 • 2017. június 03-án Egyesületünk 5 kerti padot adományozott a Gimnáziumnak

 • 2017. június 24-én Egyesületünk ismételten nagy sikerrel vett részt a "Múzeumok Éjszakája" rendezvénysorozaton, mint rendező 

 • 2018. március 03-án Egyesületünk átadta a Gimnázium I. emeletén a " A Gimnázium eredeti tervrajzai" című kiállítást.

 • 2018. június 02-án Egyesületünk a Helikon Parkban ünnepélyesen elültette a "Helikoni Ifjúság Emlékfáját"

 • 2018. június 23-án Egyesületünk mint egyik szervező ismét részt vett a "Múzeumok Éjszakája" rendezvénysorozaton 

 • 2019.június 01-én Egyesületünk alapításának 25. évfordulója alkalmából kiállítást hoztunk létre a Balaton Színházban

 • 2019. június 22-én Egyesületünk mint egyik szervező részt vett a "Múzeumok Éjszakája" rendezvénysorozaton 

 • 2022. június 04-én Egyesületünk emléktáblát avatott a Gimnáziumot 250 éve alapító gróf Festetics Pál emlékére

 • 2023. március 04-én Egyesületünk tárló vitrineket adományozott a Gimnáziumnak

 

 

Egyesületünk minden év március első szombatján szokta megtartani az évi Közgyűlését, ahol a vezetőség beszámolója, és a gimnázium igazgatójának tájékoztatója mellett a diákok ünnepi műsorral köszöntik a hajdani diákokat. Hagyományosan minden év június hónap első szombatján tartjuk az Öregdiák Találkozót. Ezen a napon az Ünnepi Közgyűlésünket követően tagjainkat és vendégeinket a Balaton-parton egy bogrács-partin látjuk vendégül, ahol lehetőség nyílik a hajdani diákévek emlékeinek jó hangulatú felelevenítésére is.

 

Egyesületünk elnöke: Dr. Gárdos Tamás

Elnökhelyettes: Szanatiné Könyves Györgyi.

Elnökségi tagok: Hamvas Endréné, Keveházy Balázs, Nagy Tamás, Vida Zsolt, Volfné Iván Klára  

 

Felügyelő Bizottság elnöke: Horváth Ferenc

Felügyelő Bizottsági tagok: Császár Miklós és Dr. Gelencsér Éva.

 

Ezúton is hívunk – és szeretettel várunk - tagjaink sorába minden olyan hajdani diákot és támogatót, aki az évi 2.000,-Ft-os tagdíjával (nyugdíjasoknál 1.000,-Ft) is támogatni kívánja céljaink elérését.  

 

Z. M.B. Pk.60.038/1994.    Adószám: 18952184-1-20  

 Bankszámlaszám: OTP-11749039-20057853

Az Egyesület Elnöke Dr. Gárdos Tamás

Az egyesület elérhetősége: drgardos@t-online.hu