A székesfehérvári püspök, az egyházmegye papsága, a Sarutlan Karmelita Rend Magyar Tartománya, Székesfehérvár Megyei Jogú Város, Fejér Megye Önkormányzata és a rokonság nevében is tudatja, hogy

Dr. TAKÁCS NÁNDOR JUSZTIN OCD

nyugalmazott megyés püspök

Életének 89., áldozópapságának 65. és püspöki szolgálatának 29. évében, 2016. július 11-én szentségekkel ellátva elhunyt az Úrban.

   Püspök úr Ribacsanakon született 1927. január 15-én. Középfokú tanulmányait a karmelita rend kisszemináriumában végezte. Dr. Takács Nándor püspök úr a tanulmányait 1938. augusztus 04-én Keszthelyen a Premontrei Gimnáziumban kezdte meg, majd innen nyert felvételt a keszthelyi karmelita kis-kollégiumba. Püspök 1942-ben lépett a rend közösségébe, 1948-ban tett örökfogadalmat. A szerzetesrend keszthelyi főiskoláján tanult tovább, 1950-ben - amikor rendjének működési engedélyét megvonta az állam - a Központi Szemináriumba került. A győri egyházmegye papjává 1951. október 2S-án szentelték. Teológiai doktorátust szerzett. A budapesti Központi Szeminárium énektanára és prefektusa 1954-től 1959 februárjáig, amikor állami nyomásra a kispapok döntő többségével együtt tanáraikat is elüldözték az intézményből. Az ÁEH ekkor a papi működéstől is eltiltotta: 1959-1973 között kántorként szolgált Gyöngyösön, Dömsödön, Csornán és Albertfalván. 1973-ban kapott újra papi beosztást: magyaróvári káplán lett, 1978-tól Tatabánya-Alsógalla plébánosa. 1986-tól a győri szeminárium tanára és spirituálisa

   1988. december 30-án nevezte ki II János Pál pápa Carcabiai címzetes püspöknek és székesfehérvári segédpüspöknek. Püspökké szentelése Esztergomban, 1989. február 11-én történt. 1990. március 31 -én koadjutor püspökké nevezték ki. Szakos Gyula nyugállományba vonulásakor, 1991 szeptember 13-án vette át az egyházmegye kormányzását. 12 év főpásztori szolgálat után, 2003 áprilisában fogadta el a Szentszék nyugdíjkérelmét. 2000-ben Fejér Megye, 2001-ben Székesfehérvár Városa tüntette ki díszpolgári címmel.

   Püspök úr lelki üdvösségéért - praesente cadavere - 2016. július 27-én (szerda) 11 órakor mutattak be szentmisét a Székesegyházban, majd a szentmise után földi maradványait a Székesegyház altemplomában helyezték örök nyugalomra.

   Keszthely város Önkormányzata a temetés időpontjában gyász-zászló kihelyezésével rótta le kegyeletét és tiszteletét. Püspök Úr - amíg egészségi állapota engedte - számtalan alkalommal megtisztelte rendezvényeinket. Az Öregdiák Találkozók ünnepi szentmiséin elhangzott bölcs gondolatai, iránymutatásai sokunknak emlékezetesek maradnak. Öregdiáktársunk- nyugodjál békében!

 

”A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam. a hitet magtartottam " (27fm 4.7)

 Képek Püspök Úr temetéséről.