A Vajda János Öregdiákok Egyesületének javaslatára

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő testülete „Keszthely Város Szolgálatáért” kitüntető címet adományozott

Dr. Nagy Zsigmondnénak, aki 50 éven át tanított a Vajda János Gimnáziumban.

 

Dr. Nagy Zsigmondné, Kovács Margit 1954-ben kezdte tanári pályafutását a keszthelyi Közgazdasági Technikumban. Innen került át 1956-ban a Vajda János Gimnáziumba, ahol megszakítás nélkül, pontosan 50 évet tanított.
A Gimnáziumban általa szervezett kémia szakkörök a diákoknak életre szóló élményt jelentettek. Diákjai rendszeresen szerepeltek a 60-as, 70-es években a rendkívül népszerű Ki miben tudós? versenyeken, az Irinyi János Országos Kémiaversenyeken, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőiben és a nemzetközi Kémiai Olimpiákon is.
Gitta néni elmondása szerint semmit nem bánt meg, mert Keszthely utcáit járva lépten-nyomon megállítják egykori tanítványai és érdeklődnek felőle, ahogy mondja, érzi az emberek szeretetét. Az 50 év alatt mindig osztályfőnök volt, így manapság szinte minden hónapra jut egy – egy osztálytalálkozó, ahová meghívják.
Egész egyéniségéből a kémiatudomány és a diákok iránti szeretet sugárzik. Csodálatos memóriájának köszönhetően a mai napig szeretettel beszél volt diákjairól, a versenyekről, az osztályban történt diákcsínyekről.
Kimagasló volt munkabírása, a mai napig, 82 évesen is szívesen segít az érettségire vagy a felvételire készülő diákoknak. A kémia mellett az irodalomról, a kertészkedésről, az emberi magatartásról, erkölcsről és hitről is szívesen beszélgetett tanítványaival, akiknek ez mindig feltöltődést jelentett.
Szabadidejében a megyei tehetséggondozó szakkör vezetője és rendszeres előadója volt. Társszerzőként közreműködött az 1979-es és 1980-as kémiai összefoglaló feladatgyűjtemény elkészítésében.
Több elismerésben is részesült: tulajdonosa az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, valamint a Kiváló Munkáért kitüntetéseknek, a Pedagógus Szolgálatáért Emlékéremnek, a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztnek, valamint a Rátz tanár úr Életműdíjnak.
Gazdag életútja, a város oktatási életében betöltött meghatározó szerepe, elévülhetetlen érdemei alapján ítélte oda számára Keszthely Város Önkormányzata Képviselő Testülete a „Keszthely Város Szolgálatáért kitüntető címet.

Keszthelyi Televízió – Szabó Csilla